ČEZ Energetické produkty, s.r.o. je partnerem soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

Cílem soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu je oslovit a zaujmout tématem „Přeměna odpadů na zdroje“ co nejširší odbornou i občanskou veřejnost. Tento záměr je promítnut do stanovených kategorií soutěže, které jsou určeny pro podniky výrobní a stavební, veřejnou správu a pro všechna vzdělávací zařízení.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny dne 15.6.2018 v Senátu České republiky, všem oceněným gratulujeme.

Pro další informace klikněte na odkaz:

https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/premena-odpadu-na-zdroje---soutez--ktera-motivuje-k-netradicnimu-vyuzivani-odpadu---zna-sve-viteze--238044/