Nový jednatel společnosti

Od 1. 6. 2017 se stává novým jednatelem a členem představenstva pan Ing. Dušan Timko.