Veřejná soutěž na prodej Elektrárenského popílku EN 450 pro období 1.12.2017 - 30.11.2019

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o., se sídlem Hostivice, Komenského 534, PSČ 25301, IČO: 28255933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135724, vyhlašuje veřejnou soutěž na prodej elektrárenského popílku EN 450. Soutěžní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.cezep.cz s výjimkou dvou příloh, které jsou poskytovány pouze osobám, které se do soutěže zaregistrují u vyhlašovatele. Nabídky pro období od 01.12.2017 do 30.11.2019 (s možností opce ze strany vyhlašovatele pro období od 01.12.2019 do 30.11.2020) mohou být podávány odběrateli do 04.09.2017, 10:00 hod. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 04.09.2017, 10:00 hod.

V Hostivici, dne 1. 8. 2017

Soubory ke stažení