Zveme Vás na 16. ročník veletrhu středního vzdělávání SOKRATES 1

Ve dnech 5. – 6. listopadu 2017 Okresní hospodářská komora ve spolupráci s naší společností ČEZ Energetické produkty s.r.o. pořádá

Ročník SOKRATES 1

Regionální veletrh středního vzdělávání ve Sportovní hale Most.

Cílem této akce je podpořit zájem veřejnosti o technické vzdělávání žáků a dospělých, nabídnout jim možnost exkurzí, odborné praxe a další aktivity podporující lepší poznání energetiky.

Důležitá je ale také spolupráce s vedením škol a vzdělávacích institucí.

Proto i zde proběhnou ukázky odborného výcviku žáků a studentů, různých učebních pomůcek, učebnic a vzdělávacích programů.

Našim cílem je, aby mladí lidé a nejen Ti, vnímali studium technických oborů i své budoucí uplatnění v technice a energetice jako dobrou perspektivu na trhu práce.

Srdečně zveme všechny zájemce o vzdělávání žáků a dospělých.