Složiště aglomerátu "Panský les"

Zkapacitnění technologie pro redeponizace, dopravu a prodej VEP na EGT

Aglomerát - směs popílku, strusky a vody, Mocnost vrstvy aglomerátu k odtěžení - 15 až 20m, Doba odtěžení - 3050 let, Celkové uložené množství aglomerátu - více než 15 mil. tun.
První kontejner nakládáme za
707
Dnů
:
13
Hodin
:
38
Minut
:
27
Sekund
Zhotovitel projektu