Filozofií naší společnosti je poskytovat služby na nEjvyšší možné úrovni

  • odběr a prodej vedlejších energetických produktů klasických elektáren
  • provozování, údržba a správcovství v oblasti šrotového hospodářství

 


24.
duben 2017

Veletrh TECHNODAYS 2017

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. byla jedním z vystavovatelů na veletrhu TECHNODAYS 2017, pořádaným OHK Chomutov.

1.
únor 2017

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá Národní soutěž „Přeměna odpadů na zdroje“.

2.
leden 2017

Volné pracovní pozice

Aktuální seznam volných pozic v naší společnosti

1.
leden 2017

Změna ve vedení společnosti

Ke dni 31. 12. 2016 dochází ke změně ve vedení společnosti ČEZ Energetické produkty