Změna ve vedení společnosti

Ke dni 31. 12. 2016 dochází ke změně ve vedení společnosti ČEZ Energetické produkty

Vážení obchodní partneři,

ke dni 31. 12. 2016 dochází ke změně ve vedení společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Ze společnosti odchází jednatel a generální ředitel Mgr. Pavel Šléška.

Ode dne 1. 1. 2017 společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. zastupují pouze jednatelé Mgr. Ing. Lubomír Kučera a Ing. Pavel Donát.

Záležitosti spojené s prodejem certifikovaných výrobků (VEP) přecházejí k 1. 1. 2017 do působnosti jednatele Ing. Pavla Donáta