Měsíční soutěž - Popílek EN 450

 

Vážení obchodní přátelé,

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. si Vám dovoluje oznámit, že zahájila soutěž na prodej elektrárenského popílku EN 450 pro měsíční období, a to počínaje měsícem prosinec 2019 a konče měsícem listopad 2020.

 

MNOŽSTVÍ NABÍZENÉHO POPÍLKU NA MĚSÍC SRPEN 2020 JE NA VŠECH LOKALITÁCH 0 TUN Z DŮVODU ODSTÁVKY BLOKŮ.

Děkujeme za pochopení.

Nabídka elektrárenského popílku na období 01.08.2020 - 31.08.2020 bude zveřejněna nejpozději XX.XX.2020 a soutěž bude vyhodnocena XX.XX.2020 ve 12:00 hodin.

 

Na měsíc srpen 2020 se nabídka elektrárenského popílku EN 450 nachází ZDE.

 

 

 V souladu s čl. 1 CORPORATE COMPLIANCE je smluvní stranou za účelem výkonu práv a povinností souvisejících s provedením Compliance auditu vedle objednatele též společnost ČEZ, a.s. zastupovaná na základě plné moci ze dne 22. 6. 2017 společností ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Více informací naleznete ZDE.

Je nutné připojit k objednávce i souhlas se vstupem třetí strany do smluvního vztahu, bez přiloženého souhlasu nemůžeme akceptovat Vaši objednávku.

  

Na obálky s poptávkami uvádějte, prosím, text:

Měsíční soutěž na prodej popílku – 2019/2020 – NEOTEVÍRAT“, údajem o etapě, ke které se vztahuje (např. „BŘEZEN 2020“), adresa pro doručování: ČEZ Energetické produkty, s.r.o., k rukám Mgr. Pavla Šléšky, Hostivice, Komenského 534, 253 01

 

Lhůta pro podání nabídek a soutěžní podmínky jsou ke shlédnutí ZDE.

Níže se nachází krycí listy společně s poptávkou po elektrárenském popílku pro jednotlivé měsíce.

2020_07

 

 

 

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.