Měsíční soutěž - Popílek EN 450

 

Vážení obchodní přátelé,

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. si Vám dovoluje oznámit, že zahájila soutěž na prodej elektrárenského popílku EN 450 pro měsíční období, a to počínaje měsícem prosinec 2018 a konče měsícem listopad 2019.

 

Nabídka elektrárenského popílku na období 01.10.2019 - 31.10.2019 bude zveřejněna nejpozději XX.XX.2019 a soutěž bude vyhodnocena XX.XX.2019 ve 12:00 hodin.

Na měsíc říjen 2019 není nabízeno žádné množství popílku EN 450 na žádné lokalitě.

 

Děkujeme za pochopení.

Na měsíc říjen 2019 není žádná nabídka elektrárenského popílku EN 450.

Nabídka elektrárenského popílku EN 450 na říjen 2019 se nachází ZDE.

 

 V souladu s čl. 1 CORPORATE COMPLIANCE je smluvní stranou za účelem výkonu práv a povinností souvisejících s provedením Compliance auditu vedle objednatele též společnost ČEZ, a.s. zastupovaná na základě plné moci ze dne 22. 6. 2017 společností ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Více informací naleznete ZDE.

Je nutné připojit k objednávce i souhlas se vstupem třetí strany do smluvního vztahu, bez přiloženého souhlasu nemůžeme akceptovat Vaši objednávku.

 

 

 

Na obálky s poptávkami uvádějte, prosím, text:

Měsíční soutěž na prodej popílku – 2018/2019 – NEOTEVÍRAT“, údajem o etapě, ke které se vztahuje (např. „BŘEZEN 2019“), adresa pro doručování: ČEZ Energetické produkty, s.r.o., k rukám Mgr. Pavla Šléšky, Hostivice, Komenského 534, 253 01

 

Lhůta pro podání nabídek a soutěžní podmínky jsou ke shlédnutí ZDE.

Níže se nachází krycí listy společně s poptávkou po elektrárenském popílku pro jednotlivé měsíce.

2018_12

2019_01

2019_02

2019_03

2019_04

2019_05

2019_06

2019_07

2019_08

2019_09

2019_10

2019_11

 

 

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.