Roční soutěž

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o., se sídlem Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01, IČO 28255933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135724, uspořádala jako vyhlašovatel soutěž na prodej elektrárenského popílku č. 2017/1 s názvem „Prodej elektrárenského popílku 01.12.2017 – 30.11.2019“. Elektrárenským popílkem se rozumí elektrárenský popílek certifikovaný dle normy EN 450. Vyhlašovatel v čl. XVIII (opční práva vyhlašovatele) soutěžních podmínek upozornil potenciální odběratele elektrárenského popílku, že „pokud do 31.10.2019 nebude ukončena soutěž pro období od 01.12.2019 do 30.11.2020 na prodej elektrárenského popílku ze zdrojů uvedených v příloze č. 1, může být elektrárenský popílek z těchto zdrojů v období od 01.12.2019 do 30.11.2020 přidělován na základě pořadí nabídek uchazečů v této soutěži za obdobného použití pravidel pro přidělování elektrárenského popílku, a to i přesto, že nabídky v této soutěži jsou podávány pouze pro produkci elektrárenského popílku v období od 01.12.2017 do 30.11.2019, s tím, že vyhlašovatelem budou uplatňovány jednotkové ceny uchazečů dle této soutěže“ (viz odst. 1) a že „v průběhu období od 01.12.2017 do 30.11.2019, případně také v průběhu období od 01.12.2019 do 30.11.2020, pokud vyhlašovatel využije postup podle odstavce 1, může být zahájen prodej elektrárenského popílku z dalších zdrojů, a to např. Elektrárna Prunéřov, Elektrárna Ledvice, Elektrárna Počerady. V takovém případě vyhlašovatel může dle svého uvážení přidělovat elektrárenský popílek z těchto zdrojů do 30.11.2019, případně do 30.11.2020, pokud vyhlašovatel využije postup podle odstavce 1, na základě pořadí nabídek uchazečů v této soutěži za obdobného použití pravidel pro přidělování elektrárenského popílku, a to i přesto, že nabídky v této soutěži jsou podávány pouze pro produkci elektrárenského popílku v období od 01.12.2017 do 30.11.2019 a pro zdroje uvedené v příloze č. 1, s tím, že vyhlašovatel bude uplatňovat jednotkové ceny uchazečů dle této soutěže“ (viz odst. 2).

 

Vyhlašovatel využil ustanovení čl. XVIII soutěžních podmínek a rozhodl se, že v období od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020 bude elektrárenský popílek přidělován na základě pořadí nabídek uchazečů v soutěži na prodej elektrárenského popílku č. 2017/1 s názvem „Prodej elektrárenského popílku 01.12.2017 – 30.11.2019“ za obdobného použití pravidel pro přidělování elektrárenského popílku.

Soubor ke stažení: ČEZ EP oznámení - opce ZDE