Roční soutěž

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o., se sídlem Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01, IČO 28255933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135724, pořádá, jako vyhlašovatel, soutěž na prodej elektrárenského popílku č. 2020/1 s názvem „Prodej elektrárenského popílku 01.12.2020 – 30.11.2024“. Elektrárenským popílkem se rozumí elektrárenský popílek certifikovaný dle normy EN 450, dle normy EN 12620 a EN 197 z hnědouhelných elektráren Elektrárna Mělník 1, Elektrárna Mělník 2, Elektrárna Mělník 3, Elektrárna Tušimice a z černouhelné elektrárny Dětmarovice.

 

Soubory ke stažení:

Soutěžní podmínky na prodej elektrárenského popílku č. 2020/1 se nachází ZDE

Příloha č. 2 soutěžních podmínek - Vzor krycího listu nabídky se nachází ZDE

Příloha č. 3 soutěžních podmínek - Vzor čestného prohlášení a závazku mlčenlivosti se nachází ZDE

Příloha č. 6 soutěžních podmínek - Vzor žádosti o registraci se nachází ZDE

Příloha č. 1, příloha č. 4 a příloha č. 5 soutěžních podmínek bude dostupná pouze registrovaným zájemcům.