Demolice uhelné elektrárny Prunéřov I.

Už i hromady šrotu a betonové suti po demolici uhelné elektrárny Prunéřov I. jsou pryč. Společnost ČEZ Energetické produkty tu dokonale uklidila. Mrkněte na fotky.

V červnu to budou čtyři roky, kdy byla z provozu odstavena Elektrárna Prunéřov I. Hned 1. července 2020 začaly v jejím areálu pod Krušnými horami probíhat různé práce, které souvisely se zajištěním odstavené technologie, zabezpečením všech inženýrských sítí a armatur.

Samotné demontážní práce a následné demolice objektů, které začaly v únoru 2022, koordinovala dceřiná společnost ČEZ Energetické produkty, konkrétně její středisko Demontáže. Každý den se na nich podílelo až 230 pracovníků. Jako první se demoličního výměru dočkaly chladicí věže, pak přišla na řadu strojovna, kotelna, mezistrojovna, sila na vápenec a další objekty. Železobetonový komín byl odstřelen 23. června 2023.

Celkem bylo v areálu bývalé elektrárny Prunéřov I. zlikvidováno 88 stavebních objektů. Do prací bylo zapojeno 70 různých strojů a techniky.

Veškerý vzniklý šrot, a bylo ho 55,5 tisíc tun (pro vaši představu, takové množství zhruba odpovídá ročnímu množství soli, kterou silničáři využijí na zimní údržbu našich silnic), byl prodán a po železnici odvezen. Vhodný stavební materiál byl využit jako výplň k terénním úpravám, a jako zásyp podzemních prostorů demolovaných objektů, podzemních kanálů, jímek a dalších prostor.

Recyklační centrum zpracovalo více než 180 tis. tun stavební suti, z toho bylo na skládku odvezeno 24,5 tis. tun. Chybějící materiál na zásyp byl řešen dovozem 33,3 tis. tun strusky, 19,6 tis. tun stabilizátu z EPRII a 12 tis. tun vápencového kameniva z Lomů Mořina.

V průběhu demolice Elektrárny Prunéřov I. byly pečlivě dodržovány technologické postupy a pracovníci BOZP zvýšeně dohlíželi na bezpečnost práce. Nedošlo tu k žádnému pracovnímu úrazu.

Odstraněním EPR I. vznikl prostor o rozloze 270 tis. m². Čeká na další využití.

Fotogalerie