Filozofií naší společnosti je poskytovat služby na nEjvyšší možné úrovni

  • odběr a prodej vedlejších energetických produktů klasických elektáren
  • provozování, údržba a správcovství v oblasti šrotového hospodářství