Etická linka (whistleblowing hotline)

Co je Etická linka?

Etická linka, jako součást vnitřního oznamovacího systemu (“VOS”) je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít.

Linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“) a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podáním oznámení prostřednictvím Etické linky je zajištěna ochrana identifikovaných oznamovatelů před odvetnými opatřeními.  V případě anonymního podání oznámení je ochrana podle ZOO poskytována od okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele.

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. zužuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů okruh osob, od kterých přímá  a šetří oznámení v režimu ZOO:

- osoby vykonávající práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci);

- osoby vykonávající dobrovolnickou činnost;

- osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž nebo

- osoby ve služebním poměru

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany) mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky. Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena  mimo působnost zákona o ochraně oznamovatelů.

Upozorňujeme, že Vaše oznámení může být postoupeno společnosti ČEZ, a. s. jakožto pověřenému subjektu dle § 8 odst. 2) ZOO. Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše oznámení postoupeno a šetřeno společností ČEZ, a. s., uveďte tuto skutečnost ve svém oznámení.

Chci podat oznámení

Pro podání svého oznámení můžete využít následující možnosti:

1) telefonická linka 311 114 910

2) e-mailová schránka cezep@etickalinkaSKC.cz

3) osobní oznámení Příslušné osobě

 za ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

- Roman Melník, 311 114 910, roman.melnik@cez.cz 

- Tomáš Gerster, 311 114 910, tomas.gerstner@cez.cz

za pověřený subjekt ČEZ, a.s.

- Štěpánka Černá, 211 045 910, , stepanka.cerna@cez.cz

- Miroslava Kundrtová, 211 045 910, , miroslava.kundrtova@cez.cz

- Michal Štička, 211 045 910, , michal.sticka@cez.cz

- Martina Kropová, 211 045 910, , martina.kropova@cez.cz

- Denisa Srbová, 211 045 910, , denisa.srbova@cez.cz

- Robin Opěla, 211 045 910, , robin.opela@cez.cz

- Štěpán Kopřiva, 211 045 910, , stepan.kopriva@cez.cz

Uvedené emailové adresy Příslušných osob slouží pro jejich kontaktování za účelem sjednání osobní schůzky pro podání ústního oznámení. Prostřednictvím těchto emailů nezadávejte jako oznamovatel své oznámení. Pro podání oznámení využijte jednu z možností uvedených v části Chci podat oznámení.

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)