Vedlejší energetické produkty

 

Jako vedlejší energetické produkty (VEP) jsou označovány popílek, struska a produkty technologie odsíření spalin. Využití VEP při rekultivacích nebo ve stavebnictví nahrazuje přírodní neobnovitelné zdroje.

Všechny VEP vyprodukované ve Skupině ČEZ jsou certifikovanými stavebními výrobky a splňují všechny požadavky nejen technické (fyzikální a chemické), ale i požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prostředí podle platné legislativy EU a ČR.

Produkty, které vznikají jako vedlejší energetický produkt při spalování v klasických elektrárnách nacházejí uplatnění v různých oblastech využití. Mimo obrovského finančního přínosu jako alternativy jiného produktu je tu i nepřehlédnutelný ekologický přínos. Nedochází tak ke skládkování materiálu, který je možné využívat a zároveň nevzniká žádná ekologická zátěž. Výběrem jednotlivého produktu získáte představu i pro jeho další využití.