Struska

Struska je vedlejším produktem prakticky ve všech velkých uhelných elektrárnách, kde se spaluje uhlí v granulačních kotlích. Odlučuje se ve výsypce spalovací komory kotle, kde dopadá do vodní lázně, kde dochází k jejímu ochlazení. V dalším procesu je struska odvodněna a po odvodnění je expedována odběratelům.

Strusku lze využívat do násypů zemních těles pozemních komunikací, zásypů rýh a kanalizačního potrubí, obsypů mostních opěr apod.

Struska s nízkou objemovou hmotností je velmi vhodná zejména při stavbách násypových těles na málo únosném podloží. Struska se výhodně využívá i vzhledem k její vysoké smykové pevnosti pro zásypy opěrných konstrukcí. Struska je využitelná jako ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků.

Struska splňuje všechny požadavky nejen technické (fyzikální a chemické), ale i požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prostředí podle platné legislativy EU a ČR.

V současné době jsou platné certifikáty pro strusku jako stavební výrobek v následujících lokalitách:

EMĚ, EDĚ

Pro bližší informace kontaktujte naše prodejce.