Energosádrovec

Energosádrovec vzniká při výrobě elektrické energie v uhelných elektrárnách v procesu odsiřování spalin.

Při odsiřování kouřových plynů se nejvíce používá vodní suspenze jemně mletého vápence, tzv. metoda mokré vápencové vypírky. Produktem tohoto procesu je dihydrát síranu vápenatého – CaSO4 x 2H2O, tzv. energosádrovec, který se využívá zejména při výrobě sádrokartonu a sádry. Energosádrovec je využíván i při výrobě cementu jako regulátor doby tuhnutí či aktivátor postupu tvrdnutí pórobetonu. Své uplatnění našel také při výrobě omítkových směsí a stabilizátů a nově je také zkoušen při přípravě anhydritových maltovin.

V současné době jsou platné certifikáty pro energosádrovec v následujících lokalitách:

EDĚ, ELE, EMĚ, EPR II

Jedná se o energosádrovec surový (nepraný) i praný, který se využívá pro výroby, u kterých jsou vyšší požadavky na čistotu suroviny, (obsah CaSO4 . 2 H2O min. 95 % hm., obsah chloridů max. 0,01 %).

Jedná se např. o výrobu sádry a výrobky na bázi sádry, tzn. sádrokartonové a sádrovláknité desky, samonivelační podlahové směsi a omítky a dále i o výrobu hnojiv.

Skladování:

Energosádrovec je skladován jako deponie nebo v halách.

Plnící místa:

Odběrné místo do nákladních aut – EPR, EMĚ, EDĚ

Pro bližší informace kontaktujte naše prodejce.