Obhájení systémů řízení ISO 9001, ISO 14001 a bezpečnosti práce ISO 45001

Naše společnost úspěšně obhájila systémy řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Certifikáty jsou ke stažení na našich webových stránkách http://www.cezep.cz/cs/o-spolecnosti