Měsíční soutěž - Popílek EN 450, EN 197 a EN 12620

Vážení obchodní přátelé,

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. si Vám dovoluje oznámit, že zahájila soutěž na prodej elektrárenského popílku EN 450, EN 197 a EN 12620 pro měsíční období, a to počínaje měsícem prosinec 2020 a konče měsícem listopad 2024. Lhůta pro podání nabídek a soutěžní podmínky jsou ke shlédnutí ZDE ve znění dodatku č. 1 ke shlédnutí ZDE a ve znění dodatku č. 2 ke shlédnutí ZDE, který je platný od 01.01.2023.

Nabídka elektrárenského popílku na období 01.08.2024 - 31.08.2024 bude zveřejněna nejpozději 22.7.2024 a soutěž bude vyhodnocena 29.7.2024 v 11:00 hodin.

Na měsíc srpen 2024 se nabídka elektrárenského popílku nachází ZDE.

Níže se nachází krycí list společně s poptávkou po elektrárenském popílku pro jednotlivé měsíce.

2024_08

 

Nabídka se předkládá elektronicky datovou zprávou do datové schránky vyhlašovatele identifikátor datové schránky: ykqxkuq. V předmětu datové zprávy bude označení soutěže Měsíční prodej elektrárenského popílku – 2020/2024 a informace o tom, že se jedná o nabídku a pro jakou etapu je určena (např. nabídka duben 2022).

Zahraniční uchazeči, kteří nemají možnost podat nabídku prostřednictvím datové schránky, předkládají nabídku elektronicky na e-mailovou adresu soutez@cezep.cz .V předmětu datové zprávy bude označení soutěže „Měsíční prodej elektrárenského popílku – 2020/2024 a informace o tom, že se jedná o nabídku a pro jakou etapu je určena (např. nabídka duben 2022).

 V souladu s čl. 1 CORPORATE COMPLIANCE je smluvní stranou za účelem výkonu práv a povinností souvisejících s provedením Compliance auditu vedle objednatele též společnost ČEZ, a.s. zastupovaná na základě plné moci ze dne 22. 6. 2017 společností ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Více informací naleznete ZDE.

Je nutné připojit k objednávce i souhlas se vstupem třetí strany do smluvního vztahu, bez přiloženého souhlasu nemůžeme akceptovat Vaši objednávku.

 

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.